side-area-logo

Sempervivum

Joubarbe, Hens & Chicks

56 x 56 cm

Watercolour, charcoal, ink, crayon on paper

2020

 A sempervivum Rickshaw

S. arachnoideum ‘Cebenense’ 

S. arachnoideum ‘Clärchen’

S. arachnoideum x montanum rubrum